Công ty chúng tôi đã công khai chính sách bảo mật.

Công ty cổ phần Air Tech System – công ty chúng tôi nhận ủy thác từ các doanh nghiệp tuyển dụng, cung cấp dịch vụ giới thiệu việc làm, và hỗ trợ tuyển dụng. Công ty chúng tôi xin đưa ra các chính sách bảo mật về việc bảo vệ thông tin cá nhân của người tìm việc đã ứng tuyển và xử lý thông tin như dưới đây.

*Phạm vi thông tin cá nhân:
“Thông tin cá nhân” của chính sách bảo mật này là, thông tin có thể phân biệt cá nhân người tìm việc mà công ty đã thu thập được một cách trực tiếp hay gián tiếp từ việc công ty chúng tôi thực thi ngành dịch vụ giới thiệu việc làm như dưới đây.
(1) Bản ghi kinh nghiệm làm việc, các mục điền trong đơn xin ứng tuyển (họ và tên, tuổi, giới tính, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ mail, tên công ty đang làm việc,…)
(2) Nội dung liên lạc giữa người tìm việc và công ty chúng tôi để thực hiện việc giới thiệu việc làm.
(3) Ngoài ra, những thông tin có thể dễ dàng đối chiếu với những thông tin khác, để có thể phân biệt được cá nhân người tìm việc.

*Mục đích sử dụng:
Công ty chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người tìm việc với mục đích hướng dẫn những sự kiện, hội thảo mà liên quan đến sự tuyển dụng mà công ty đang quản lý như đối ứng những câu hỏi từ người tìm việc, liên lạc với người tìm việc, xác nhận đơn ứng tuyển, xác nhận chính chủ, tuyển chọn trong việc tuyển dụng, cung cấp thông tin doanh nghiệp tuyển dụng cho người tìm việc.

*Cung cấp thông tin cho bên thứ ba
Công ty chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba chỉ với những trường hợp sau đây.
(1) Trường hợp đã nhận được sự đồng ý từ trước của người tìm việc về việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba.
(2) Trường hợp dựa vào pháp luật.
(3) Trường hợp người tìm việc ứng tuyển vào công ty tuyển dụng.
(4) Trường hợp công ty chúng tôi ủy thác toàn bộ hay một phần công việc đảm nhận về việc xử lý thông tin cá nhân.

*Ủy thác cho bên thứ ba
Công ty chúng tôi sẽ có trường hợp ủy thác toàn bộ hay một phần công việc đảm nhận về việc xử lý thông tin cá nhân cho bên ngoài. Công ty chúng tôi sẽ tổ chức giám sát một cách thích hợp để có thể quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn đối với bên ủy thác.

*Biện pháp quản lý an toàn:
Công ty chúng tôi đang thiết lập biện pháp quản lý an toàn một cách thích hợp để tránh sự rò rỉ, sai lệch, đánh mất, hay truy cập bất chính về thông tin cá nhân đã lấy từ người tìm việc.

*Tiết lộ, chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin cá nhân
Trong trường hợp người tìm việc có yêu cầu về thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi đã thu thập, công ty chúng tôi sau khi đã xác nhận chính chủ thì sẽ chấp nhận việc dừng sử dụng, xóa bỏ, chỉnh sửa, hay tiết lộ thông tin cá nhân trong phạm vi hợp lý.Hãy liên lạc đến quầy chăm sóc khách hàng dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

*Quầy chăm sóc khách hàng:
Những câu hỏi có liên quan đến chính sách bảo mật này thì hãy liên hệ đến thông tin đề cập bên dưới.
Công ty cổ phần Air Tech System
Tổng giám đốc công ty: Hirokatsu Kobayashi
Địa chỉ: 567 Tanjo, quận Mihara, thành phố Sakai, thủ phủ Osaka.
Số điện thoại: 072-369-5555

*Điều khoản miễn trách nhiệm
Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với việc bên thứ ba thu thập thông tin cá nhân trong trường hợp bên dưới.

(1) Khi một người bất ngờ được xác định bởi nội dung khác với thông tin dùng để nhận dạng cá nhân.

*Về việc thay đổi chính sách bảo mật
Công ty chúng tôi có quyền tự do thay đổi chính sách bảo mật này để tuân thủ các thay đổi của luật pháp và các quy định khác.

TOP